Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane Zakładu

Kierownik Zakładu:

mgr Elżbieta Macura

Koordynator:

Andrzej Klimczak
licencjat pielęgniarstwa
specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki
specjalista w dziedzinie epidemiologii

Nr tel: 501-701-832

Lokalizacja: I piętro budynku administracji szpitala.

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie dysponuje 6 łóżkami na 3 salach na których udzielane są świadczenia dotyczące pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego wspomagania oddechu.

Zagwarantowane świadczenia lekarskie obejmują, badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby, lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub rehabilitacji, neurologii, chorób płuc.

Całodobową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie sprawuje doświadczony i wykwalifikowany zespół pielęgniarski oraz opiekunowie medyczni.

W Zakładzie prowadzone jest leczenie farmakologiczne schorzeń przewlekłych, leczenie bólu i innych objawów , profilaktyka i leczenie odleżyn, leczenie powikłań infekcyjnych, leczenie żywieniowe, wentylacja mechaniczna,zindywidualizowana rehabilitacja /kinezyterapia i fizykoterapia, psychoterapia,terapia logopedyczna i trening samoobsługi/ oraz kwalifikowana pielęgnacja. Procedury diagnostyczne obejmują podstawowe badania biochemiczne i mikrobiologiczne, rtg, usg oraz konsultacje specjalistyczne.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny zapewniający wysoki poziom świadczonych usług a przede wszystkim zapewniający bezpieczeństwo pacjentom, między innymi: respiratory, kardiomonitory, ssaki elektryczne, łóżka z regulacją wysokości i wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające przed upadkiem, profesjonalne materace przeciwodleżynowe, zintegrowane systemy do higieny ciała, defibrylator, pompy żywieniowe, pompy infuzyjne, sprzęt rehabilitacyjny, podnośnik do przewożenia chorych, pasy ślizgowe.

Świadczenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie realizowane są na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kryteria, które powinien spełniać pacjent kierowany do stacjonarnej przewlekłej wentylacji w ZOL dla Pacjentów wentylowanych mechanicznie:
1. Pacjent trwale niezdolny do samodzielnego oddychania i nie rokujący w dającym się przewidzieć czasie, odłączenia od respiratora.
2. Pacjent stabilny oddechowo - nie może wymagać zaawansowanych trybów wentylacji.
3. FiO2 nie wyższe niż 0,3.
4. Pacjent stabilny hemodynamicznie - nie może wymagać amin presyjnych ani żadnych leków podawanych drogą dożylną.
5. Pacjent powinien mieć ukończoną diagnostykę i zakończone leczenie szpitalne.
6. W chwili przekazania do ZOL pacjent nie może mieć czynnej infekcji, ani wymagać leczenia antybiotykami.
7. Powinien mieć aktualne (nie starsze niż 7 dni) zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej i aktualne (jałowe) posiewy.
8. Pacjent wentylowany inwazyjnie powinien mieć założoną i wygojoną tracheostomię. Bezpośrednio przed przekazaniem pacjenta do ZOL wskazana jest świeża wymiana rurki tracheostomijnej.
9. Pacjent wymagający żywienia dojelitowego powinien mieć założony PEG.
10. Jeśli ma odleżyny nie powinny one wymagać opracowania chirurgicznego.
11. Pacjent nie powinien mieć zdiagnozowanej choroby nowotworowej.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w Zakładzie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (DZ.U. 2012.731).

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, niezbędne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu bez zgody pacjenta.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w zakładzie należy dołączyć:

  • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,

  • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

W przypadku osób jeszcze samodzielnych, ale które z racji charakteru choroby mogą w niedalekiej przyszłości utracić zdolność do samodzielnego decydowania o sobie, celowym jest wcześniejsze ustanowienie pełnomocnika, który takie decyzje będzie mógł podejmować np. w formie pełnomocnictwa notarialnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:834